Jest nowy dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej

Od 1 kwietnia dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie będzie Wiesława Tybuchowska.

W konkursowe szranki stanęło 2 kandydatów. Wiesława Tybuchowska w PBP pracuje już 36 lat, ostatnio jako kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie.

-Wieloletnie doświadczenie zawodowe, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz zaproponowana wizja zmian i rozwoju placówki, zdecydowały o wyborze pani Wiesławy Tybuchowskiej na stanowisko dyrektora. Gratulujemy – komentuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie/Od lewej: wicestarosta Stanisław Kęsik, Wiesława Tybuchowska, starosta Joanna Potocka-Rak.