Jubileusz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Były Juwenalia na ciechanowskim Zamku, zawody strzeleckie, mecz piłki nożnej. Jednak najważniejszym punktem obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie było uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=7TP2IhxCkcY’]

Pracownicy PWSZ, w tym rektor doc. dr Leszek Zygner, otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=zz_M_2Gw0aM’]

Uhonorowano też przyjaciół Uczelni.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=fp9kgjdTNcY’]

Goście podkreślali znaczenie PWSZ.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=_pgZ3rtrCvU’]