Kierowco: dzisiaj i jutro omijaj Koźniewo Wielkie

Dobiega końca remont drogi powiatowej w Koźniewie Wielkim, gm. Sońsk. Dzisiaj (wtorek, 12 października) generalny wykonawca ma układać warstwę wiążąco-wyrównawczą, jutro (środa, 13 października: (jeśli pogoda pozwoli) – ścieralną warstw1) nawierzchni. Dlatego droga będzie zamknięta.

– Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem – apeluje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie. – Prace na tym odcinku powinny zakończyć się w środę 13 października późnym popołudniem. Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Droga została przebudowana na 1,2 km odcinku. Została poszerzona do 4,5 m, ma nowe pobocza, wykonano przepusty i zjazdy do posesji.  – Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca wbuduje kanał technologiczny dla ewentualnych urządzeń teletechnicznych – informuje ciechanowski PZD.

Inwestycja kosztuje prawie 600 tys. zł. Ma się zakończyć 31 października.

Red

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie