Kino Łydynia znów zaprasza

We wznawiającym jutro (sobota, 6 czerwca) działalność ciechanowskim kinie Łydynia widzowie mogą liczyć na 196 miejsc – czyli połowę (zgodnie z przepisami stanu epidemii) ze znajdujących się na widowni.

Kino w sobotę i niedzielę zaprasza na trzy seanse. „Sonic. Szybki jak błyskawica” – o 16.; „Sala Samobójców. Hejter” – o 18. I „Niewidzialny człowiek” – o 20.30. – Zapraszamy serdecznie – mówi p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Ciechanowie Anna Smolińska. – Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wznowienia seansów, a widzowie mogą bez obaw przyjść do kina.

W poniedziałek 8 czerwca kino będzie nieczynne. Od 9 do 11 czerwca w kinie Łydynia grane będą te same filmy co w sobotę i niedzielę. – Szczególnie zapraszamy najmłodszych na film familijny „Sonic. Szybki jak błyskawica – zachęca Anna Smolińska. – Dla lepszego komfortu najmłodszych kupiliśmy specjalne foteliki dla maluchów.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KINA ŁYDYNIA W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA  SARS-COV-2 W POLSCE

I. OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE


Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:

1.   Kino posiada 386,  z których 50% będzie udostępnione widzom ( tj. 196 miejsc)

2.   Data , godzina i konkretny rząd i miejsce będą wyszczególnione na bilecie

3.   Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali – rzędy będą  zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

4.   Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

II. ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

1.   Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

2.   Obowiązek założenia maseczki lub przyłbicy (zasłonięcia ust i nosa);

3.   Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;

( 1,5 – 2,0 m ) przy zakupie biletu w kasie kina i wejściu na salę kinową.

4.   Przy okienku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba

5.   Wyznaczenie i dokładne oznakowanie zgodne ze stanem prawnym stref przebywania widzów

6.   Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;

7.   Opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;

8.   Preferowanie sprzedaży biletów online.