Kładka rośnie, Rada się zgadza

Na ostatniej (w czwartek 27 października) sesji Rady Miasta Ciechanowa rajcy jednogłośnie zgodzili się na kupno przez miasto działki przy ul. Nowokolejowej.

Dzięki temu możliwe będzie przedłużenie tej ulicy do budowanej właśnie przez PKP kładki rowerowo-pieszej nad torami kolejowymi.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=x7wFRBga6_k’]

Kładka ma zastąpić pieszym i rowerzystom dotychczasowy przejazd przy ul. Fabrycznej, którego zamknięcie przewiduje prowadzona właśnie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia.

a