Kolejne dofinansowanie dla druhów z OSP

20 jednostek OSP z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dofinansowanie trafi do druhów z: Ojrzenia, Kraszewa, Młocka (gm. Ojrzeń); Gruduska, Mierzanowa (gm. Grudusk); Gąsek, Modły, Rydzewa (gm. Ciechanów); Malużyna, Szyjek (gm. Glinojeck); Lekowa, Pawłowa, Szulmierza (gm. Regimin); Władysławowa (gm. Opinogóra Górna); Gołymina-Ośrodka, Gostkowa (gm. Gołymin-Ośrodek); Sońska, Łopacina, Sarnowej Góry, Bądkowa (gm. Sońsk).

W całym kraju Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników podzielił ponad 13 mln zł. Dotacje otrzyma ponad cztery tysiące jednostek OSP.

Pełna lista: https://remiza.com.pl/…/2023/05/WYKAZ_OSP_2023_FSUSR.pdf

red

Fot. Marek Szyperski/Na zdjęciu: OSP Pawłowo