KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA „MARIA KONOPNICKA I JEJ ZWIĄZKI Z ZIEMIĄ CIECHANOWSKĄ”

Gośćmi konferencji będą osoby związane z pisarką: Joanna Modrzejewska, (prawnuczka poetki), dr Teresa Kaczorowska (autorka książki „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska”), Magdalena Wołowska-Rusińska (kierownik Muzeum M. Konopnickiej w Suwałkach), mgr Jacek Hryniewicz (nauczyciel historii w II LO w Ciechanowie). Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów, 15 września, godz. 11-15.