Konfliktu w ciechanowskim PiS ciąg dalszy

Na majowej sesji Rady Miasta Ciechanów przewodniczący Rady Leszek Goździewski odczytał uchwałę organizacji miejskiej PiS o pozbawieniu radnego Roberta Kucińskiego funkcji szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i powierzeniu tego stanowiska radnemu Markowi Rutkowskiemu. Na czerwcowej sesji Rady radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz przekazała z kolei decyzję pełnomocnika okręgowego PiS senatora Marka Martynowskiego o nieważności tejże uchwały.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=yISM9mp1CEo’]

Sporu między frakcjami w ciechanowskim PiS skupionymi wokół posła Roberta Kołakowskiego i posłanki Anny Cicholskiej nie widać końca.