Konkurs „Aleksander Fredro – komediopisarz, bajkopisarz, pamiętnikarz, poeta” rozstrzygnięty

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej „Aleksander Fredro – komediopisarz, bajkopisarz, pamiętnikarz, poeta” organizowany w ramach obchodów Roku Aleksandra Fredry. I nagrodę otrzymał Gabriel Żbikowski z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie.

W wykładzie „Aleksander Fredro – szkic do portretu nieoczywistego” postać autora „Zemsty” przybliżył zgromadzonym dr Marcin Lutomierski.

Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Magdalena Biernacka, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; dr Marcin Lutomierski z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Anna Chodkowska, nauczyciel konsultant w zakresie edukacji humanistycznej MSCDN Wydział w Ciechanowie oraz Aldona Łyszkowska, kustosz, kierownik Działu Wydawnictw, Edukacji i Promocji Muzeum Romantyzmu, podkreślając trafny dobór tekstów i wysoki poziom recytacji, nagrodziła następujących uczestników:

I nagroda – Gabriel Żbikowski z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, II nagroda – Łucja Lorkowska z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Żurominie, III nagroda – Dawid Chodkowski z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. M. Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

Wyróżnienie specjalne trafiło do Szymona Przyborowskiego z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie; a wyróżnienia otrzymali: Julia Jaskulska z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Żurominie, Maja Gesek z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie, Nadia Cybulska z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Raciążu oraz Oliwia Szymaniak z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Żurominie.

Konkurs Honorowym Patronatem objęli: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska. Partnerem konkursu było MSCDN Wydział w Ciechanowie.

red

Fot. Michał Krzyżanowski/Muzeum Romantyzmu