Powstała “Ekopracownia – Zielone Serce Krasiniaka”

Nowoczesna pracownia przyrodnicza powstała w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w ramach projektu “Ekopracownia – Zielone Serce Krasiniaka”.

Pracownia jest multimedialna, laboratoryjna i badawcza. Odbywać się w niej będą m.in. zajęcia z przyrody, biologii, geografii.

Inwestycja kosztowała 54,5 tys. zł. Najwięcej – ponad 28 tys. zł – kosztował zakup pomocy dydaktycznych; 20 tys. zł – remont sali, a prawie 6 tys. zł – zakup wyposażenia. Na zorganizowanie pracowni Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pozyskało 49 tys. 50 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5 tys. 450 zł dołożyło z budżetu powiatu.

W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział m.in. starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz i wicestarosta Marek Marcinkowski.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie