Kuźnia podoficerów u mazowieckich terytorialsów

W 5. Mazowieckiej Brygadzie OT zakończyła się III edycja kursu podoficerskiego SONDA, przeznaczonego dla żołnierzy ochotników. Egzamin końcowy zdało 25 żołnierzy, którzy 29 maja otrzymają mianowania na pierwszy stopień podoficerski.

Żołnierze ochotnicy, pełniący terytorialną służbę wojskową w szeregach 5. Mazowieckiej Brygady OT mają możliwość rozwoju i zdobywania nowych kwalifikacji poprzez liczne kursy organizowane w WOT. Jednym z nich jest kurs podoficerski SONDA, który kształci przyszłych dowódców oraz przygotowuje ich do objęcia pierwszych stanowisk w korpusie podoficerów OT.

Pierwszym etapem kursu były kwalifikacje, które odbyły się w lutym. Wyłoniono wówczas 34 żołnierzy. którzy aż do minionego weekendu szkolili się w weekendowych oraz tygodniowych cyklach w ramach kursu SONDA. 15 i 16 maja, kursanci zdawali egzamin na podoficera składający się z 3 etapów: ogólnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej, testu sprawności fizycznej oraz egzaminu praktycznego, polegającego na sprawdzeniu nabytych umiejętności instruktorskich podczas prowadzenia przez żołnierzy punktu nauczania. Ostatecznie kurs ukończyło 25 terytorialsów w tym 5 kobiet. 29 maja podczas przysięgi wojskowej, zostaną im wręczone mianowania na pierwszy stopień podoficerski.

– Szkolenie zapewniło kursantom zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie pozwalającym na funkcjonowanie na stanowisku podoficerskim zarówno w warunkach pokoju, kryzysu jak i wojny, nabycie odporności psychicznej oraz sprawności fizycznej. Obecnie w szeregach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej służy 115 absolwentów kursu SONDA – wyjaśnia Podoficer Dowództwa 5. Brygady, st. chor. szt. Arkadiusz Postołowicz.

Kurs trwał 43 dni łącznie i był podzielony na 2 moduły: niestacjonarny oraz stacjonarny. Moduł niestacjonarny to 21 dni kształcenia w formie zajęć e-learningowych, natomiast moduł stacjonarny to praktyczne szkolenie w macierzystej jednostce wojskowej, w wymiarze 22 dni.

– Szkolenie było bardzo intensywne, zajęcia rozpoczynały się od wczesnych godzin porannych, a kończyły wieczorem. Duży nacisk kładziono na kształtowanie cech i postaw przywódczych, wprowadzano element stresujący, żeby nauczyć nas podejmowania decyzji pod wpływem silnego stresu – podsumowuje absolwent kursu podoficerskiego SONDA,  szer. Mateusz Majewski.

Już niebawem szansę na stopień kaprala dostaną również żołnierze zawodowi z 5. MBOT, ponieważ 15 czerwca odbędą się kwalifikacje przed kursem podoficerskim w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu, natomiast kolejna edycja kursu podoficerskiego dla żołnierzy ochotników odbędzie się w lipcu.  

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. kpr. Tomasz Lendo