W Glinojecku powstanie Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej

Sejmik województwa mazowieckiego zdecydował o przekazaniu 1,6 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Glinojecka na stworzenie nowej instytucji łączącej funkcje społeczne i zawodowe. – Obecny budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie rozbudowany i powstanie w nim Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku. To pierwsza tego typu instytucja w powiecie ciechanowskim – informuje Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Umowę w tej sprawie podpisano dzisiaj (piątek, 21 maja) w Glinojecku. – Urząd gminy zaplanował bardzo ważną inwestycję. Stworzenie takiej przestrzeni pozwoli integrować międzypokoleniowo lokalną społeczność, zapewniać dostęp do usług społecznych, w tym do wsparcia w rozwoju zawodowym. Dziś takie miejsca powstają z myślą również o osobach z niepełnosprawnościami, by łatwiej je aktywizować i przygotowywać do niezależnego życia. Dlatego na ten projekt przeznaczyliśmy w sumie 1,6 mln zł – powiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik.

– Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) samorządy województw mają możliwość dofinansowania wspomnianych działań. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom. Na 2021 r. PFRON przekazał Mazowszu ok. 17,7 mln zł na realizację ustawowych zadań. Wśród nich są dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowe, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe – informuje Marta Milewska.

– W kwietniu tego roku jako radni województwa mazowieckiego przyjęliśmy podział tych środków na poszczególne zadania, za które odpowiedzialne jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na ostatnim, majowym posiedzeniu wyraziliśmy zgodę na podpisanie trzech umów na realizację wieloletnich inwestycji. Wśród nich był ważny społecznie projekt gminy Glinojeck – dodaje radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Nowy obiekt to ponad 500 m2 powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim sale i pomieszczenia, które pozwolą prowadzić zajęcia integracyjne, spotkania – również o charakterze poradnictwa zawodowego. Poza salami integracyjną, integracyjno-edukacyjną, integracji zawodowej, będzie również miejsce na porady grupowe, pokoje informacji zawodowej oraz pokoje porad indywidualnych. Wokół budynku znajdą się miejsca parkingowe. Całość będzie stworzona tak, by zapewnić dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

– Prowadzimy w naszej gminie wiele inicjatyw na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Zaszło już wiele pozytywnych zmian, ale wiele jest też do zrobienia. Obecnie osoby z niepełnosprawnościami, aby skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, muszą niekiedy dojeżdżać do oddalonych miejscowości. Aby skorzystać z poradnictwa zawodowego konieczna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie. Dla wielu osób to bariera trudna do pokonania. Na terenie naszej gminy nie było do tej pory miejsca, które oferowałoby kompleksowe wsparcie. Stąd pomysł na powstanie takiej placówki – skomentował – wyjaśnia burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński.

W nowym budynku możliwe będzie organizowanie różnorodnych działań umożliwiających rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zaplanowane jest nawiązanie ścisłej współpracy z lokalnym urzędem pracy. – Zajęcia aktywizujące, do tego indywidualne poradnictwo, spotkania z psychologiem, wsparcie w wejściu na rynek pracy – m.in. takie działania zapewnią rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. To natomiast pozwoli zapobiec ich marginalizacji i wykluczaniu społecznemu, a przede wszystkim włączać aktywnie w lokalne życie społeczne. Na takie właśnie projekty przeznaczamy środki przekazane nam z PFRON – wyjaśnia p.o. dyrektora MCPS Aleksander Kornatowski.

– Całość prac rozłożona jest do 2023 r. Ich koszt wyniesie w sumie: 3,25 mln zł, ale dofinansowanie przekazane przez samorząd województwa wyniesie w sumie 1,6 mln zł (w trzech transzach: ponad 463,5 tys. zł jeszcze w tym roku, prawie 760 tys. zł w 2022 r. i w ostatnim roku – ponad 404 tys. zł) – sumuje Marta Milewska.

red

Fot. mazovia.pl/FB Łukasz Kapczyński