Lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. – Bardzo się cieszę, że prace nad rozporządzeniem znalazły dziś swój finał, bo jest to nasza odpowiedzialność za braci mniejszych. W momencie, kiedy możemy ulżyć cierpieniom zwierząt, postarajmy się to zrobić – powiedział.

W ministerstwie odbyła się dzisiaj (czwartek, 20 stycznia) konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Henryka Kowalczyka, przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt posłanki Katarzyny Piekarskiej oraz pełnomocnika ministra ds. ochrony zwierząt Alberta Kurkowskiego.

Teraz działające w Polsce schroniska mają rok na dostosowanie się do nowych zasad. W znowelizowanym rozporządzeniu m.in. doprecyzowano (do co najmniej 150 m) odległość od ludzkich siedzib i obiektów publicznych dla schronisk utrzymujących powyżej 15 zwierząt, zawarto wymóg wybiegu dla psów, o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 , z dostępem do trawnika oraz materiałów i przedmiotów absorbujących uwagę psów, pozwalający na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla tego gatunku, dookreślono sposoby leczenia, profilaktykę i pielęgnację zwierząt.


Projekt rozporządzenia była szeroko konsultowany, trafił m.in. do ponad 150 schronisk dla zwierząt.

relacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szef resortu rolnictwa poinformował również o prowadzeniu dalszych prac nad wzmacnianiem ochrony zwierząt, a zwłaszcza przeciwdziałaniem ich bezdomności.– Za kilka miesięcy powinna być gotowa ustawa o przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt – oznajmił.

red

Fot. MRiRW