Majowe Muzykowanie. Stanisław Wysocki z Regimina – Harmonistą Roku

Po dwuletniej przerwie do Watkowa w gminie Gołymin – Ośrodek wróciło Majowe Muzykowanie. Była to już 17. edycja tej niezwykle ciekawej imprezy.

Występy solistów i kapel oceniała komisja konkursowa w składzie: Andrzej Kaluszkiewicz –  muzyk, kompozytor, pisarz; Robert Kuśmierski- muzyk, akordeonista, Piotr Kaszubowski etnograf z  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Harmonistą Roku 2022 i laureatem nagrody im. Romana Kuśmierskiego został Stanisław Wysocki z Regimina, a pierwsze wyróżnienie zdobył Andrzej Poznański z Ciechanowa. Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni i uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

Stanisław Wysocki
Andrzej Poznański

Organizatorami imprezy byli: dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Robert Kołakowski, wójt gminy Gołymin – Ośrodek Adam Piotr Budek,  oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie z prezesem Tadeuszem Radulskim.

Red

Fot. Marek Szyperski