Mały ZUS – zgłoszenia do 8 stycznia

Skorzystanie z ulgi oznacza niższe składki, które będą uzależnione od przychodu. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę mogą zgłaszać się od 1 do 8 stycznia. Rok temu ponad 1/8 chętnych pochodziła z województwa mazowieckiego.

Jeśli ktoś chce skorzystać z Małego ZUS i zapłacić niższe składki, to powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z kodem rozpoczynającym się od 0590 lub 0592 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). Ma na to czas tylko do 8 stycznia 2020 roku. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które nie korzystały dotąd z Małego ZUS. Ci, którzy zgłosili się wcześniej i chcą kontynuować ulgę (a wciąż spełniają warunki) muszą jedynie złożyć formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. w terminie do 10 lub 15 lutego.

Przy Małym ZUS niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Zasada ta nie obejmuje jednak składki zdrowotnej – tę należy opłacić w pełnej wysokości. Mały ZUS to propozycja dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, prowadzących działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym, nie korzystających ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT i nie rozliczających się w formie karty podatkowej. Ważny jest także limit finansowy. Z ulgi mogą korzystać osoby, których przychód za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczy trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to 67 500 zł). Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności.

– Należy tutaj pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do Małego ZUS dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje. – Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne (Małego ZUS lub innych ulg) powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek. Z Małego ZUS można zrezygnować w dowolnym momencie.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do 8 stycznia. Jest to 7-dniowy termin ustawowy liczony od 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Są jednak wyjątki. Zamiast 1 stycznia początek biegu terminu może rozpocząć także inny moment. Są to pierwszy dzień rozpoczęcia lub wznowienia działalności w danym roku kalendarzowym lub pierwszy dzień spełniania warunków do ustalania podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o sus (np. pierwszy dzień zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, czy też pierwszy dzień zaprzestania korzystania z „preferencyjnych składek”).

W styczniu 2019 r. chęć skorzystania z nowej ulgi zadeklarowało 18,5 tys. przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. W regionie najwięcej chętnych było w Warszawie i przyległych miejscowościach – przeszło 12 tys. Płocki oddział ZUS (północna część województwa) odnotował 2,9 tys. zgłoszeń, radomski oddział (południowa) ok. 2 tys., a siedlecki oddział (wschodnia) prawie 1,6 tys. Ponad 1/8 zgłoszeń do Małego ZUS pochodziła z województwa mazowieckiego.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego