Marek Marcinkowski nowym wicestarostą ciechanowskim

– Na moje barki spadają dużo obowiązków i ogromna odpowiedzialność, dlatego proszę radnych oraz pracowników starostwa i jednostek powiatowych o pomoc i wsparcie w moich działaniach – powiedział nowy wicestarosta tuż po ogłoszeniu wyników tajnego głosowania.

Marka Marcinkowskiego, dotychczasowego kierownika wydziału edukacji, kultury i sportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w tajnym głosowaniu poparło 13 radnych, 7 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, jeden radny był nieobecny. Choć głosowanie było tajne – tajemnicą raczej nie jest fakt, że przeciwko tej kandydaturze był siedmioosobowy, opozycyjny klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. “Za” głosowali radni koalicji PSL, PO i Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego, którego Marek Marcinkowski jest członkiem.

– Pan Marek Marcinkowski od dwóch lat jest kierownikiem wydziału edukacji, kultury i sportu, współpracę z nim oceniam bardzo dobrze – powiedziała zgłaszając jego kandydaturę starosta Joanna Potocka-Rak (PSL). – To osoba o dużym doświadczeniu samorządowym i wysokiej kulturze osobistej.

Marek Marcinkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, ukończył też podyplomowe studia z organizacji i zarządzania oświatą. Wieloletni samorządowiec, m.in. przewodniczący Rady Miasta Glinojeck, radny Sejmiku Województwa Ciechanowskiego, radny powiatu ciechanowskiego (kadencja 2010-2014), od 2019 r. kierownik wydziału w ciechanowskim starostwie, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie (gm. Glinojeck), członek Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnym Ościsłowie.

Dziękując za wybór Marek Marcinkowski wspomniał o swoim, nagle zmarłym 12 maja, poprzedniku na stanowisku – Stanisławie Kęsiku. – Mam nadzieję, że uda mi się godnie zastąpić na tym stanowisku mojego kolegę i przyjaciela Stanisława Kęsika – powiedział.

Wicestarosta odpowiada m.in. za edukację, kulturę i pomoc społeczną.

red

Fot. Marek Szyperski/Marek Marcinkowski – jeszcze przy biurku kierownika wydziału