„Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności podoficera Wojska Polskiego, składam Tobie Ojczyzno uroczyste ślubowanie” – przysięga i ślubowanie w 5. MBOT

W sobotę w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyła się podwójna uroczystość, podczas której 16 świeżo „upieczonych” terytorialsów złożyło przysięgę wojskową, a 25 absolwentów kursu podoficerskiego odebrało mianowania na stopień kaprala.

29 maja słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało łącznie ponad 150 ochotników, którzy zakończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Przysięgi odbyły się w czterech województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

W 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój słowa roty przysięgi wypowiedziało 16 żołnierzy. To ochotnicy z powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, wołomińskiego oraz Warszawy. Podczas szkolenia podstawowego, po raz pierwszy zetknęli się z wojskiem. Swoją przygodę rozpoczęli 14 maja, wtedy to zostali powołani do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Podczas uroczystości jeden z żołnierzy, szer. Grzegorz Rakowski z powiatu mińskiego, odczytał okolicznościowe przemówienie w imieniu swoim oraz swoich koleżanek i kolegów: – Dziś jest wyjątkowy dzień, kończy się nasza szesnastodniowa przygoda, ale wierzymy że to ona otwiera nam drogę do zupełnie innego świata. Świata, którego namiastkę mieliśmy okazję poznać w czasie trwania szkolenia podstawowego. Nasza przygoda rozpoczęła się niepewnością i ciekawością, naznaczona była natomiast wysiłkiem, zaangażowaniem i determinacją –  mówił podczas swojego wystąpienia.

Wyróżnienie z rąk dowódcy 5. MBOT odebrała również szer. Marta Soból, 18 – letnia uczennica liceum mundurowego z powiatu przasnyskiego, która szkolenie potraktowała jako sprawdzian swoich umiejętności oraz wytrzymałości psychicznej i fizycznej. – „Szesnastka” spełniła moje oczekiwania, a nawet je przerosła. W trakcie tak krótkiego szkolenia nauczyłam się wielu rzeczy, które będę mogła wykorzystać w dalszej służbie. Dla mnie najcenniejszą cechą WOT jest to, że nadal będę mogła uczyć się, a jednocześnie służyć – powiedziała szer. Marta Soból.

Dowódca Brygady, płk Mieczysław Gurgielewicz tradycyjnie wręczył listy gratulacyjne ochotnikom, którzy wykazali się największym zaangażowaniem podczas szkolenia podstawowego oraz osiągnęli najlepsze wyniki. Wśród wyróżnionych żołnierzy był mieszkaniec powiatu ciechanowskiego 20 – letni Jakub Smoleński, dla którego szkolenie było czymś zupełnie odmiennym od rzeczywistości, którą znał. Wojska Obrony Terytorialnej to dla niego sprawdzenie siebie w środowisku wojskowym zanim rozpocznie studia na Wojskowej Akademii Technicznej. – Każdy młody człowiek powinien spróbować swoich sił na takim szkoleniu, zdecydowanie wpłynie to pozytywnie na postrzeganie przez niego tej formacji – skomentował wyróżniony szer. Smoleński.

Żołnierze, którzy w sobotnie przedpołudnie złożyli przysięgę swoją służbę będą kontynuować w pododdziałach w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach lub Zegrzu, w zależności o przynależności terytorialnej. Przed nimi kolejne trzy lata szkoleń indywidualnych, specjalistycznych oraz zgrywających.

Po uroczystym zaprzysiężeniu nowych terytorialsów swoje ślubowanie złożyli żołnierze, którzy 23 maja zdali egzaminy kończące kurs podoficerski SONDA, dedykowany żołnierzom – ochotnikom. 25 żołnierzy założyło pagon z stopniem kaprala, by od tej chwili pełnić obowiązki na stanowiskach podoficerskich w brygadzie.

Prymusem kursu została kpr. Marta Weronika Teluk, żołnierz 53 blp z Siedlec. Podczas trwającej od lutego SONDY, kpr. Teluk wykazała się największym zaangażowaniem oraz osiągała najlepsze wyniki spośród wszystkich kadetów.

Aneta Szczepaniak, rzecznik prasowy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT