Mazowieccy terytorialsi zdali praktyczny egzamin z działań przeciwkryzysowych

Ponad trzy miesiące temu mazowieccy terytorialni, po raz pierwszy mieli możliwość sprawdzić się w działaniach  przeciwkryzysowych. Dostarczanie żywności potrzebującym, wspieranie służb medycznych, pobieranie wymazów czy troska o osoby starsze stały się ich codziennością.

Minęło ponad 90 dni od rozpoczęcia pandemii koronawirusa, podczas której kluczową rolę na północnym Mazowszu odegrali żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od 18 marca wzięli czynny udział w operacji Odporna Wiosna, której celem było łagodzenie skutków kryzysu oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W szczytowym momencie zachorowań zaangażowanych było codziennie ok 400 żołnierzy brygady.  Na mocy decyzji ministra  do ich wsparcia przydzielono blisko 100 podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, którzy ramię w ramię z żołnierzami pododdziałów 5MBOT wspierali samorządy, służby medyczne, Agencję Rezerw Materiałowych czy nawet brali udział w akcjach krwiodawstwa.

Opieka nad weteranami

Początkowo działania terytorialsów polegały głównie na wsparciu kombatantów i osób starszych. Żołnierze dostarczali im niezbędne zakupy i leki. Opieką objęto ponad 100 osób z terenu północnego Mazowsza.

Wsparcie samorządów

 Niemalże od samego początku pandemii brygada rozpoczęła intensywną współpracę z samorządowymi instytucjami pomocowymi oraz organizacjami non – profit. Dzięki tej współpracy żołnierze przetransportowali ponad tysiąc ton żywności.  Blisko 2,6 tysiąca paczek trafiło do najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodków Pomocy  Społecznej. Żołnierze dostarczali także ciepłe posiłki osobom bezdomnym oraz osobom starszym będącym w grupie wysokiego ryzyka zakażenia się COVID-19. Oprócz transportu i dystrybucji żywności  żołnierze dostarczali także do domostw środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek natomiast do szkół, przedszkoli, żłobków i urzędów płyny do dezynfekcji. Bezpośrednim wsparciem zostało objętych 36 placówek oświatowych.

Wsparcie służb medycznych

W ramach działań ograniczających transmisje koronaworusa, terytorialsi wsparli również służby medyczne odciążając personel 19 szpitali i 6 placówek medycznych poprzez mierzenie temperatury, wsparcie logistyki wewnętrznej, transport próbek do badań czy segregację pacjentów na izbach przyjęć. W tym czasie lekarze i pielęgniarki stojący na pierwszej linii frontu mogli zająć się ratowaniem życia i zdrowia pacjentów. Jednym z głównych obszarów wsparcia realizowanego na rzecz służb medycznych jest pobierania wymazów. Żołnierze pobierają próbki do badań od osób przebywających na kwarantannie, pensjonariuszy i personelu Domów Pomocy Społecznej, a od 28 maja także od zagranicznych pracowników sezonowych w mobilnym centrum Test & Go rozstawionym w Czerwińsku nad Wisłą. Ratownicy medyczni 5. MBOT łącznie pobrali wymazy od ponad 5 tysięcy osób, z czego blisko 600 w Czerwińsku, ponad 700 w Domach Pomocy Społecznej a blisko 4 tysiące w domach od osób poddanych kwarantannie. Obecnie utrzymujemy w działaniu 4 mobilne zespoły wymazowe, a w szczytowym momencie zachorowań było ich 12. Oprócz odciążenia personelu wielu Szpitali Brygada również udostępniała namioty wojskowe oraz kontenery mieszkalne, które stanęły przed kilkoma Szpitalami w województwie i służą jako polowe izby przyjęć, odbywa się w nich również wstępna selekcja pacjentów.

Wsparcie opieki medycznej to także regularne donacje krwi. Żołnierze 5 Brygady chętnie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa co pozwoliło na wtłoczenie do systemu 178 litrów krwi w czasie trwania pandemii.

Wsparcie Domów Pomocy Społecznej

Ważną częścią działalności WOT było wsparcie placówek opieki nad osobami starszymi. Placówki te często nie potrafiły sobie radzić z sytuacją kryzysową i niezbędne było wsparcie osób trzecich. 5. Brygada bezpośrednim wsparciem objęła 36 placówek DPS i DS. Żołnierskie wsparcie uzyskała także Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wyszkowie, gdzie codziennie dyżur pełnili żołnierze z Komorowa pomagając personelowi w utrzymywaniu reżimu sanitarnego oraz organizacji czasu wolnego podopiecznym placówki.

Infolinia

Bardzo dużym zainteresowaniem w tym trudnym czasie cieszyła się całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego. Od 18 marca do 31 maja pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102 dyżurowali profesjonalni psychologowie, m.in. z ciechanowskiej jednostki. Z porad przeznaczonych dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa skorzystało dotychczas 5815 osób.

Działania na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych

W ramach operacji „Odporna Wiosna” żołnierze 5MBOT i podchorążowie wspierają też  działania Agencji Rezerw Materiałowych. Począwszy od rozładunku przylatujących do Polski transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, poprzez rozmieszczenie ich w magazynach, aż po transport do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce. Nasi żołnierze pracują każdego dnia w składnicy ARM w Komorowie.

Wsparcie Policji

Wśród zadań podejmowanych w czasie pandemii, było także wsparcie Policji. Nasi żołnierze pełnili wspólne patrole z policjantami monitorując osoby przebywające na kwarantannie. Łącznie wykonali ponad 40 tysięcy patroli podczas których sprawdzali czy osoby objęte kwarantanną przebywają pod wskazanym przez siebie adresem i czy nie potrzebują pomocy chociażby w zaopatrzeniu w podstawowe produkty niezbędne do życia, żywność i leki. Ponadto na ulicach wielu miast w rejonie odpowiedzialności 5MBOT można było spotkać wspólne patrole prewencyjne składające się z żołnierza i policjanta. Terytorialsi uczestniczyli w 1068 takich patrolach.

Pomoc braciom mniejszym

Podczas 3 miesięcznej walki z COVID-19 żołnierze dbali nie tylko o bezpieczeństwo społeczności lokalnej, nie zapomnieli także o braciach mniejszych. Brygada zorganizowała zbiórkę karmy dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie i przekazała ponad 200 kg karmy dla psiaków.

Obecnie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Oborny Terytorialnej służy 2 tysiące żołnierzy i ich ilość stale się zwiększa. 3 lipca szeregi terytorialsów zasilą kolejni ochotnicy, będą to osoby które zdążyły dokonać niezbędnych formalności jeszcze przed pandemią koronawirusa. Kolejne powołanie planowane jest na 22 sierpnia. Osoby chcące spróbować swoich sił w wojsku już teraz powinny rozpocząć procedurę, która umożliwi im wzięcie udziału w sierpniowym szkoleniu podstawowym

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej