Mazowiecka infolinia 987 – pomoc dla osób bezdomnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło infolinię 987. Dzwoniąc pod bezpłatny i całodobowy numer, można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla osób bezdomnych. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do samorządów na Mazowszu, aby w okresie zimowym zwrócić większą uwagę na potrzeby osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.             

Na Mazowszu działa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla osób bezdomnych.Pod numerem 987 pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form pomocy. Dzwoniący pod działający całą dobę numer, otrzymają informacje o miejscach noclegowych i jadłodajniach z posiłkami dla potrzebujących na terenie Mazowsza. W przypadkach zagrożenia życia i zdrowia dzwońmy na numer 112. 

Wojewoda Mazowiecki przekazał w październiku br. pismo do mazowieckich wójtów, burmistrzów i prezydentów, w którym zwrócił uwagę, że odpowiedzialność za udzielenie schronienia ponosi dana gmina. Jest to zadanie własne samorządu.

W zakładce „Polityka społeczna” na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html opublikowany jest rejestr placówek udzielających tymczasowego wsparcia (link przekierowuje do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i otwiera się w nowym oknie).

Szczegółowych informacji, dotyczących zakresu świadczonej pomocy socjalnej, należy szukać m.in. na stronach internetowych poszczególnych urzędów samorządu terytorialnego.

252 tys. zł dla organizacji wspierających bezdomnych

W 2018 roku Wojewoda Mazowiecki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zatwierdził do dofinansowania siedem projektów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania bezdomności – na łączną kwotę 252 990 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku na wsparcie finansowe projektów realizujących cele programu: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”przygotowało dla całego kraju środki finansowe w wysokości 6 mln zł. Z tej puli pieniędzy przyznano na Mazowszu w 2018 roku łączną kwotę 891 733 zł dotacji na realizację projektów przez organizacje pozarządowe.

Tekst i fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki