PROBOSZCZ CIECHANOWSKIEJ FARY WYRÓŻNIONY

-Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 3 grudnia 2018 r., mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej – poinformowała Kuria Diecezjalna w Płocku.