Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 21 kwietnia – 12 grudnia 2020

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy to działania edukacyjne i artystyczne, które tworzymy w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sztuką opowiadania (ang. storytelling) w pracy edukatorów, nauczycieli, instruktorów, wychowawców, społeczników, a także lokalnych liderów kultury.

To ponad 80 godzin praktycznej, bezpłatnej nauki, wspólnych poszukiwań inspiracji, zgłębiania ciekawych i nietuzinkowych wątków narracyjnych. Podczas warsztatów nauczymy się, jak komponować historie, jak pisać scenariusz, jakich metod użyć, by swobodnie snuć opowieść. To również droga do poszukiwań i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie spektakli narracyjnych, słuchowisk, podcastów.

Inicjatorem i organizatorem Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy jest Mazowiecki Instytut Kultury. Partnerem pilotażowej edycji projektu w roku 2020 jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Projekt jest realizowany przy udziale wykładowców i studentów IKP UW. Przy tworzeniu ram organizacyjnych projektu oparliśmy się na wynikach badań opublikowanych w raporcie MIK z 2019 r. „Potrzeby szkoleniowe kadr kultury w woj. mazowieckim”.

Inf. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze