Mirosław Szymańczyk nowym radnym powiatowym

Rada Powiatu Ciechanowskiego znów w pełnym składzie – na piątkowej (28 grudnia) sesji ślubowanie złożył Mirosław Szymańczyk z klubu PSL.

Zastąpił radnego Przemysława Zadrożnego, który zrezygnował z mandatu wybierając dalsze szefowanie Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.

Mirosław Szymańczyk jest prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie. W przeszłości był m.in. wiceprezydentem Ciechanowa.

Fot. Marek Szyperski