Msza święta w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Jednym z punktów ciechanowskich obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego była msza święta w kościele pw. Jezusa Miłosiernego, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kanonik Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła.

We mszy wzięli udział m.in. kombatanci, w tym Helena Sędzicka ze Związku Sybiraków, a także: senator Jan Maria Jackowski, poseł Anna Cicholska, szef delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Robert Kochański, radna powiatowa Barbara Kornatowska, radny miejski Jerzy Racki, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Krzysztof Futyma, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Radosław Osiecki, zastępca komendanta powiatowego policji mł. insp. Zbigniew Andres, st. chor. sztab. Arkadiusz Postołowicz z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Paweł Serwan z GRH 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiechy, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Bernard Grzankowski, była radna miejska Bogumiła Rybacka.

więcej o ciechanowskich obchodach – wkrótce

Fot. Marek Szyperski