Na salę gimnastyczną i wiejską świetlicę

Podczas dzisiejszej wizyty w Ciechanowie wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisał umowy na dofinansowanie z budżetu państwa budowy sali gimnastycznej w Szulmierzu, gm. Regimin (powiat ciechanowski) i  i budowę świetlicy wiejskiej w Krasińcu, gm. Płoniawy Bramura (powiat makowski). 

W spotkaniu wzięła udział m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Cicholska.

red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Od lewej: wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, poseł Anna Cicholska, wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.