Nadbrygadier Nowosielski odznaczony przez prezydenta RP

Ciechanowianin. mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski został przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. – Medal wręczony zostanie podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie – informuje sekc. Katarzyna Urbanowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Nadbryg. Jarosław Nowosielski podczas tegorocznego Gminnego Dnia Strażaka w Gołyminie-Ośrodku/Fot. Marek Szyperski

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez: 1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, 2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, 3) aktywną działalność zawodową i społeczną, 4) twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

red