Naprawią, wyremontują, udrożnią. Leśna musi jeszcze trochę poczekać

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie planuje kolejne remonty i inwestycje na drogach powiatowych.

– W tym roku, oprócz już realizowanych inwestycji, wykonamy szereg zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa. Oznakowanych poziomo zostanie blisko 20 km dróg, wyremontowany zostanie most na Łydyni w Kargoszynie, planowane są też prace związane z udrożnieniem kanalizacji w Gąsocinie czy odprowadzeniem wód opadowych w Ruszkowie – poinformowała starosta Joanna Potocka-Rak. – Przygotowujemy również dokumentację projektową na przebudowę drogi do Sarnowej Góry. Z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Wojciechem Jagodzińskim i skarbnik powiatu Hanną Dworecką, ustaliśmy harmonogram rzeczowo – finansowy prac na IV kwartał br.

A co z oczekiwanym przez wielu kierowców remontem odcinka, będącej w fatalnym stanie, drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Gąski – Rutki Marszewice? – Czy w tych planach jest remont ul. Leśnej w Gąskach? – zapytała panią starostę jedna z fejsbukowiczek. –W chwili obecnej dobiegNaają końca prace projektowe ul. Leśnej. Wstępny, szacunkowy koszt inwestycji to ok 10 mln zł. Po weryfikacji i odbiorze dokumentacji projektowej, będziemy aplikować o środki zewnętrzne na realizację zadania – odpowiedziała Joanna Potocka-Rak.

red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak