Nauczycielskie mianowania, nominacje i jubileusze

13 nauczycieli z placówek prowadzonych przez powiat ciechanowski i 13 z placówek miejskich otrzymało stopień nauczyciela mianowanego.


– Uroczyste wręczenie aktów nadania na wyższy  stopień awansu zawodowego odbyło się  w siedzibie Starostwa. Akty wręczył wicestarosta ciechanowski Andrzej Pawłowski w obecności przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ciechanowskiego Janusza Czopika i kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia  Jolanty Obidzińskiej oraz dyrektorów szkół – Barbary Kekenmajster, Tomasza Gumulaka i Eugeniusza Mazińskiego – poinformowała rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak.

Prezydent Ciechanowa powołał na stanowiska dyrektorów: Renatę Kowalik – Przedszkole nr 1, Barbarę Derbin – Przedszkole nr 6, Bożenę Wernik – Przedszkole nr 10 oraz Dariusza Mosakowskiego – MZS Nr 1.

Dariusz Mosakowski, dotychczas szef ciechanowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty publicznie w nowej roli zaprezentował się 1 września podczas religijno-patriotycznych uroczystości na cmentarzu komunalnym w 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=FdZPQv2uiq4′]

W ratuszu miała miejsce jeszcze jedna miła uroczystość. Otóż jubileusze pracy zawodowej obchodzili: dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Zofia Piotrowska (30 lat pracy zawodowej), dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 Jolanta Kraszewska (30 lat pracy), dyrektor Przedszkola nr 10 Bożena Wernik (25 lat pracy) oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 Jacek Wiśniewski (20 lat pracy).

Lista nauczycieli mianowanych:

PLACÓWKI POWIATOWE

Monika Piątkowska – Bączek – nauczyciel  języka polskiego i technologii informacyjnej  w Zespole Szkół Technicznych im. S. Płoskiego w Ciechanowie,

Ks. Kamil Jan Stawiski – nauczyciel  religii w Zespole Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie,

Agnieszka Stadnik – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie,

Aleksandra Miechowska – nauczyciel  wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie,

Joanna Gutowska – nauczyciel  w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie,

Anna Tyburska – nauczyciel  języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 3  im. S. Staszica w Ciechanowie,

Paweł Mieszkowski – nauczyciel    języka angielskiego w Zespole Szkół  nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie,

Ewelina Wojdyło – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie,

Joanna Ślesicka – nauczyciel wychowawca w internacie w Zespole Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie,

Miron Marek Boniakowski – nauczyciel  technologii informacyjnej w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,

Monika Warda – Stachowska – nauczyciel  bibliotekarz  w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,

Małgorzata Morawska – nauczyciel  wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie,

Rafał Korzybski – nauczyciel  wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie.

PLACÓWKI MIEJSKIE

Adam Nałęcz z MZS nr 2

Marta Wojdat, Katarzyna Daniszewska, Ewelina Adamczyk, Agata Wdowińska – SP nr 4

Małgorzata Borczon – SP nr 5

Olga Przewódzka – SP nr 6

Hanna Nadratowska, Kamila Pszczółkowska i Natalia Borowska-Balicka – Gimnazjum nr 1

Aleksandra Garstka – Gimnazjum nr 3

Anna Szmyt – Przedszkole nr 8

Agnieszka Koncewicz – Przedszkole nr 5.