Niemal 52,5 tys. przedsiębiorców w mazowieckiem z małym ZUS plus

31 stycznia minął termin na zgłoszenia do małego ZUS plus. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi w 2021 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin mija 10 i 15 lutego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do małego ZUS-u plus zgłosiło się łącznie ponad 341 tys. przedsiębiorców. Aż 52,5 tys. to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Trzy warszawskie oddziały odnotowały ponad 35 tys. aktywnych zgłoszeń do ulgi. Z kolei w płockim oddziale ZUS jest teraz niecałe 7,7 tys. przedsiębiorców z małym ZUS plus. W radomskim i siedleckim regionie jest to odpowiednio 5,3 tys. i 4,2 tys. osób. Najwięcej przedsiębiorców korzystających z możliwości opłacania niższych składek to mieszkańcy Gdańska, Krakowa, Wrocławia oraz Warszawy.

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym należy podkreślić, że nie dotyczy to składki zdrowotnej. Tę przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Chętni spełniający warunki mogli zgłaszać się maksymalnie od 1 stycznia do 1 lutego 2021 roku.

Ważny jest przychód

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Konkretna kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest w tym przypadku połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Pamiętaj o złożeniu dokumentów rozliczeniowych

Co ważne, każdy korzystający z Małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Piotr Olewiński, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Fot. pixabay.com