Nieznane fotografie Ciechanowa z archiwum generała Juliana Filipowicza w STO

W swej wojskowej karierze Julian Filipowicz był najdłużej związany z ciechanowskim garnizonem. W przechowanym przez syna generała i następnie przekazanym jego wnukowi archiwum zachowały się dokumenty związane właśnie z Ciechanowem i siedmioletnim pobytem w nim Juliana Filipowicza. Wśród nich są fotografie z koszar 11 pułku ułanów, w tym dwie niewątpliwie unikalne:

Zdjęcie przedstawiające oficerów kawalerii z gen. Gustawem Orlicz-Dreszerem stojących przed bramą wjazdową do koszar. To dotychczas jedyna zachowana fotografia pokazująca, jak wyglądała koszarowa brama. Wcześniej nieznana fotografia dokumentująca pobyt Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie 26 kwietnia 1924.

Te oraz inne fotografie i dokumenty z Archiwum generała Juliana Filipowicza zostaną zaprezentowane  12 grudnia o godzinie 17.00 w Społecznej Szkole Podstawowej STO im. Ireny Sendlerowej  w Ciechanowie przy ulicy Wyspiańskiego 11A.

W spotkaniu wezmą udział Tomasz Filipowicz – wnuk generała Juliana Filipowicza oraz Waldemar Stopczyński – prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego oraz nauczyciel jęz. polskiego w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni.

Organizatorzy: Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego, Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie i Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni.

Wcześniej – o godzinie 12.00 w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Ciechanowie odbędzie się spotkanie z Waldemarem Stopczyńskim o penetrowaniu rodzinnych archiwów, podważaniu utrwalonych narracji historycznych, odnalezionych kliszach ze zdjęciami z powstania warszawskiego, o zapomnianym Bolesławie Srockim oraz żołnierzach batalionów „Zośka” i „Parasol”, o poszukiwaniu w podziemiach Pałacu Staszica w Warszawie zaginionego archiwum Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i o tym, że to wszystko można i trzeba robić w szkole.

Generał Julian Filipowicz (ur. 13 września 1895) jeszcze jako rotmistrz 11 Pułku Ułanów pojawił się w Ciechanowie w 1921 roku i pozostał oficerem pułku do 1928. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej w 1930 objął dowodzenie 7 pułkiem ułanów w Mińsku Mazowieckim a pięć lat później stanął na czele 3 pułku strzelców konnych w Wołkowysku. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej przejął dowództwo nad Wołyńską Brygadą Kawalerii, z którą rankiem 1 września 1939 rozpoczął chyba pierwszy w dziejach bój jednostki kawalerii z dywizją pancerną. Jeszcze jesienią 1939 zajął się organizacją Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski (później Związek Walki Zbrojnej a następnie Armia Krajowa). W sierpniu 1942 był w grupie pierwszych oficerów w okupowanym kraju awansowanych do stopnia generała i jednocześnie został przeniesiony do rezerwy osobowej Komendy Głównej Armii Krajowej. Zmarł w Otwocku 14 sierpnia 1945 i tam jest pochowany.

Waldemar Stopczyński – nauczyciel, prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego, autor wydanej przez Muzeum II Wojny Światowej książki „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie Petu. Relacje-wspomnienia-polemiki”, autor tekstów poświęconych odkrytym dokumentom dotyczącym zamachu na Franza Kutscherę.

Fot. FB STO Ciechanów