Ciechanów. Strefa Płatnego Parkowania się powiększy

Jednym z punktów proponowanego porządku obrad II sesji Rady Miasta Ciechanów (zaplanowanej na 29 listopada) są zmiany w Strefie Płatnego Parkowania.

Jeśli radni się zgodzą (wątpić w to raczej nie należy, bo prezydent ma większość w Radzie) powiększy się ona o całą ul. Wyrzykowskiego i ul. Zamkową na odcinku od Nadrzecznej do Parkowej. W całości w Strefie znajdzie się także ul. Kopernika, bo jak na razie płatne parkowanie dotyczy tylko odcinka od Ściegiennego do Małgorzackiej.

A oto jak proponowane zmiany uzasadnia prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński:

„…Proponowane rozszerzenie obszaru strefy płatnego parkowania o ul. Kopernika (odcinek od ul. Małgorzackiej do ul. Wyrzykowskiego) oraz ul. Wyrzykowskiego ma na celu uszczelnienie SPP oraz zmniejszenie zjawiska nadmiernego obciążenia parkującymi pojazdami, ulic przyległych do SPP. Położenie przedmiotowych ulic w pobliżu ścisłego centrum miasta, jak również sąsiedztwo SPP wpłynęło na wzrost zainteresowania bezpłatnymi miejscami parkingowymi przez kierowców pozostawiających swoje pojazdy na cały okres pracy. Dla wymuszenia rotacji pojazdów proponuje się wprowadzenie SPP na całościach ul. Kopernika i ul. Wyrzykowskiego.

Rozszerzenie obszaru strefy płatnego parkowania o ul. Zamkową (odcinek od ul. Nadrzecznej do ul. Parkowej) ma na celu całkowitą eliminację zjawiska pozostawiania pojazdów, na cały okres pracy, przez osoby pracujące w instytucjach i przedsiębiorstwach znajdujących się w SPP. Wprowadzenie tej ulicy do SPP wymusi rotację pojazdów, a tym samym spowoduje większą dostępność miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających do naszego miasta w celach turystycznych i biznesowych, a także dla mieszkańców miasta chcących załatwić własne sprawy w pobliskich instytucjach”.

Pierwsze pół godziny parkowania kosztuje 50 gr. Strefa działa od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

Obecnie SPP obejmuje: 1. Plac Jana Pawła II całość, 2. Nadfosna całość, 3. Wincentego Witosa od ul. Pułtuskiej do ul. Władysława Sikorskiego, 4. Mikołajczyka od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. Warszawskiej, 5. Ks. Piotra Ściegiennego od ul. Warszawskiej do ul. Grodzkiej, 6. Kopernika od ul. Ks. Piotra Ściegiennego do ul. Małgorzackiej,
7. Zielona Ścieżka całość, 8. Strażacka od. ul. Ks. Piotra Ściegiennego do ul. Małgorzackiej, 9. Grodzka od Placu Kościuszki do ul. Mickiewicza, Plac Kościuszki całość, 11. Mickiewicza całość.

za www.umciechanow.pl