Nowe, elektryczne autobusy dla Ciechanowa

Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska dofinansuje kwotą ponad 4 mln zł zakup przez miasto Ciechanów trzech nowych autobusów elektrycznych. Obecnie (od trzech lat) Zakład Komunikacji Miejskiej posiada jeden taki autobus.

Władze miasta pozyskały ponad 4 mln zł dofinansowania na zakup 3 nowych autobusów elektrycznych, które dołączą do miejskiego taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej. Wartość całego zadania jest szacowana na 6,6 mln zł.

– W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup trzech autobusów typu MIDI o napędzie elektrycznym. Typ i rodzaj pojazdów został dostosowany do potrzeb Zakładu Komunikacji Miejskiej. Planuje się, iż autobusy będą obsługiwały linie 0, 3, 7. Miejska spółka od 2019 r. użytkuje autobus o napędzie elektrycznym zakupiony ze środków Unii Europejskiej. Powiększanie floty pojazdów zeroemisyjnych to jedno z ważniejszych miejskich przedsięwzięć, przyczyniających się do poprawy stanu powietrza – informuje ciechanowski Urząd Miasta.

Całkowity koszt zakupu to ok. 6,6 mln zł. Nowe autobusy będą kupowane pojedynczo w latach 2022, 2023 i 2024. – Prezydent Ciechanowa złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach naboru do programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”. Wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania – informuje ciechanowski Ratusz.

Red

Fot. UM Ciechanów