Nowe wozy dla druhów z Opinogóry i Łysakowa

Ochotnicze Straże Pożarne w Opinogórze (gm. Opinogóra Górna) i Łysakowie (gm. Grudusk) otrzymają w tym roku nowe wozy bojowe – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.

W sumie do jednostek OSP na terenie województwa mazowieckiego trafi 36 samochodów ratowniczych. Jak informuje Zespół Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: – W 2021 r. do  jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok. 80 proc.).

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł, • dotacji KSRG – 44,9 mln zł, • dotacji MSWiA – 19,6 mln zł, • środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

Red

Fot. KG PSP