Nowe wozy i sprzęt dla mazowieckich strażaków

Siedem nowych samochodów i pięć skokochronów trafi do mazowieckich strażaków dzięki umowie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dzięki podpisanej przez prezesa zarządu Funduszu Marka Ryszkę i mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego umowie na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego”, zostanie zakupionych: pięć ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, dwa średnie samochody ratowniczo – gaśniczych, pięć skokochronów, a w siedmiu jednostkach Państwowej Straży Pożarnej z Mazowsza zostaną wymienione węże hydrauliczne w narzędziach hydraulicznych. Wartość umowy to 9 mln 78 tys. 994 zł, w tym 16,52 proc. dofinansowana z WFOŚiGW czyli 1,5 mln zł.

– Umowę podpisano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w obecności sekretarza stanu w MSWiA Macieja Wąsika oraz szefa Gabinetu Politycznego w MSWiA Michała Prószyńskiego – informuje sekc. Katarzyna Urbanowska z KW PSP.

red

Fot. sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.