Nowy sprzęt dla druhów z Gostkowa

Prawie 125 tys. zł kosztował mobilny agregat prądotwórczy o mocy 106 kVA, który trawił na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie, gm. Gołymin-Ośrodek.

Zakup był możliwy dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 42 tys. zł, a także dofinansowaniu z budżetów: gminy Gołymin-Ośrodek – ponad 47 tys. zł oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 35 tys. zł.

red

Fot. UG Gołymin-Ośrodek