Nowy sprzęt dla OSP Sarnowa Góra

Sprzęt pożarniczy o wartości 50 tys. zł zakupiony z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymali strażacy z OSP Sarnowa Góra, gm. Sońsk.

– Gratuluję druhom strażakom oraz dziękuję za wspólne starania, które doprowadziły do tego wydarzenia a w szczególności druhowi Wojciechowi Dębskiemu, który wspierał nasze działania. Serdecznie dziękuję za pomoc w realizacji tego projektu panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi oraz panu ministrowi Jackowi Ozdobie pozwalającego na zakup sprzętu wykorzystywanego do podejmowania bezpośrednich działań ratowniczych – skomentował wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

W przekazaniu sprzętu wziął m.in. udział bryg. Radosław Osiecki – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Red

Fot. OSP Sarnowa Góra