Nowy wykonawca rewitalizacji zabytku przy ul. Fabrycznej

Miasto Ciechanów wypowiedziało umowę dotychczasowemu wykonawcy i nałożyło na niego karę finansową z powodu niedotrzymania terminu odnowienia zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej.

– Po przeprowadzeniu oceny stopnia wykonanych prac ogłoszono przetarg celem wyłonienia nowego wykonawcy. Rewitalizacja dotychczas niszczejącego i wyłączonego z użytkowania obiektu przywróci mu dawny blask oraz umożliwi nadanie nowych funkcji społecznych. Zakończenie prac przez drugiego wykonawcę przewidziane jest na drugi kwartał 2024 r. – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 przechodzi kompleksowy remont. Już zmienił się jego wygląd zewnętrzny. Obiekt niebawem zyska też nowe funkcje. Miasto otworzy w nim bar mleczny, a część przestrzeni budynku będzie służyła organizacjom pozarządowym związanym z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

– Prace są na zaawansowanym etapie. Do tej pory wykonywała je firma Doken System Sp. z o.o. Wykonawca kilka miesięcy temu wnioskował do ratusza o wydłużenie terminu zakończenia zadania, na co otrzymał zgodę. Pomimo tego nie wywiązał się z umowy. W związku z tym miasto wypowiedziało ją i nałożyło na wykonawcę karę w wysokości 30% wartości umowy – informuje pani rzecznik.

– Umowa na wykonanie inwestycji była podpisana tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę, której następstwem były zawirowania na rynku dostaw materiałów budowlanych, rynku pracy, znacząco wzrosła inflacja. To był wyjątkowo trudny czas dla przedsiębiorców. Dlatego daliśmy wykonawcy drugą szansę na dokończenie zadania inwestycyjnego. Jednakże mimo tego nie podjął się on skutecznego zakończenia prac. W związku z tym wypowiedzieliśmy umowę, nałożyliśmy kary, które będziemy egzekwować, a równocześnie od razu szukamy nowej, rzetelnej firmy, która sprawnie wykona dla miasta to zadanie – wyjaśnia zastępca prezydenta Ciechanowa Iwona Kowalczuk.

Ratusz ogłosił nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, który dokończy rewitalizację. Oferty można składać do 1 grudnia. – Dokończenie inwestycji przewiduje się w dotychczas zaplanowanych środkach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania – informuje Paulina Rybczyńska. – W ramach rewitalizacji do tej pory wykonano już roboty rozbiórkowe, ocieplenie fundamentów, nowy strop między kondygnacją parteru i I piętra, schody wewnątrz budynku, szyb windowy, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, roboty murarskie i tynkarskie wewnątrz budynku oraz kotłownię z nowym źródłem ciepła. Zakończono także prace związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usunięto stare tynki, zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową zewnętrzną, wykonano część renowacji elewacji z cegły, którą wcześniej oczyszczono.

Red

Fot. UM Ciechanów