OBRADOWALI CIECHANOWSCY RADNI

Informacja o ubiegłorocznej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi były tematem dzisiejszej 67. sesji Rady Miasta. Podczas obrad radni przyjęli pięć uchwał.

– W 2022 roku MOSiR na inwestycje przeznaczył ponad 5,5 mln zł. Za te fundusze prowadzono budowę zaplecza technicznego na miejskim stadionie, unowocześniono monitoring na Krytej Pływalni, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu Hotelu Olimpijskiego oraz wykonano instalacje fotowoltaiczne na dwóch halach sportowych. Cześć nakładów pochłonęły bieżące remonty bazy sportowo-rekreacyjnej (m.in. renowacja dachu hali przy ul. 17 Stycznia 60C, naprawa filtra wody na pływalni „U Ciecha”) – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Radni podczas sesji wprowadzili zmiany do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 r., uwzględniając ostatnio pozyskane środki zewnętrzne przez miasto. Radni wyrazili zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 52. Opowiedzieli się też za zawarciem kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości przy ul. Płońskiej.