Obrona polskiej granicy to ich priorytet

Już od października żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierali pozostałych mundurowych w obronie granicy polsko – białoruskiej. Nowy rok przyniósł zwiększenie zaangażowania i cykliczną rotację sił w terenie przygranicznym.

Terytorialsi z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w zeszłym roku wspierali Straż Graniczną głównie patrolując z powietrza oraz z koryta rzeki Bug teren przygraniczny, byli to żołnierze specjaliści Grupy Rozpoznania Obrazowego oraz kompanii saperów. Kolejni, tym razem z batalionu lekkiej piechoty z Komorowa już niebawem rozpoczną służbę patrolując teren przygraniczny w patrolach pieszych, zmieniając tym samym terytorialsów z Siedlec, którzy w rejon granicy wyjechali jeszcze w styczniu. Żołnierze realizują tam działania, które realnie przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w pasie przygranicznym.

Wojsko wspiera Straż Graniczną w zabezpieczaniu i patrolowaniu granic. Ich głównym zdaniem jest zapewnienie szczelności granicy oraz bezpieczeństwa osobom budującym zaporę wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Wspólne działania żołnierzy różnych formacji pozwalają na wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności. Dla terytorialsów to bezcenne doświadczenia i czas do budowania relacji wzajemnego zaufania z żołnierzami innych formacji.

Zadania jakie wykonują mazowieccy terytorialsi głównie polegają na lokalizacji grup imigrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granice i przedostać się na teren Polski. W sytuacji zlokalizowania grupy żołnierze zabezpieczają ją i przekazują odpowiednim służbom. Rolą terytorialsów w działaniach w rejonie przygranicznym jest przede wszystkim odciążenie innych służb, głównie Straży Granicznej. Dzięki żołnierzom, funkcjonariusze mogą się skupić na czynnościach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony granic.

Operacja „Silne wsparcie” jest prowadzona na mocy decyzji ministra obrony narodowej w związku z kryzysem w relacjach polsko-białoruskich. Od 3 września 2021 roku wojska obrony terytorialnej na terenach objętych stanem wyjątkowym wspierają lokalne władze i społeczności, a także straż graniczną, policję oraz wojska operacyjne.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT