Odszedł Pasterz nasz…

Wielka Sobota, Ciało Chrystusa złożone w Grobie. Czuwamy przy nim… W Wielki Piątek w Watykanie Drogę Krzyżową poprowadził papież Franciszek.

My przypominamy tegoroczną Drogę Krzyżową ulicami Ciechanowa. Modlitwę poprowadził ks. kanonik Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii farnej.