Opieka medyczna w nocy i dni wolne od pracy

Informacja prasowa mazowieckiego NFZ: W razie nagłego zachorowania – w nocy bądź dni świąteczne – pacjent ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości odczuwanych dolegliwości.

POGOTOWIE RATUNKOWE

Ważne! Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy zatelefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego – 112 lub 999. Ostateczną decyzję o wysłaniu karetki podejmie dyspozytor po przeprowadzeniu wywiadu.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

W lżejszych przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci otrzymają pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Placówki czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Uwaga! W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.

Wykaz placówek nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej na Mazowszu znajduje się tu:

http://nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

SOR I IZBA PRZYJĘĆ

W przypadku urazu lub poważniejszych stanów świadczenia medyczne zabezpiecza szpitalny oddział ratunkowy bądź izba przyjęć. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.

Wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych na Mazowszu znajduje się tu:

http://nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/szpitalne-oddzialy-ratunkowe/

Wykaz izb przyjęć na Mazowszu znajduje się tu:

http://nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/izby-przyjec/

NOCNA POMOC STOMATOLOGICZNA

W przypadku nagłych problemów stomatologicznych należy zgłosić się do placówki nocnej pomocy stomatologicznej. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego. W sobotę, niedzielę i święta – 24 godziny na dobę.

Wykaz placówek nocnej pomocy stomatologicznej na Mazowszu znajduje się tu:

http://nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-pomoc-stomatologiczna/

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Mazowieckiego OW NFZ

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne