Opinogórskie Spotkanie Muzealników

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się 
doroczne, piąte już Mazowieckie Wigilijne Spotkanie 
Muzealników i Przyjaciół.

Rozmawiano m.in. sytuacji muzeów, problemach finansowych, 
o tym jak przyciągnąć jeszcze więcej turystów. 

[yframe url='http://www.youtube.com/watch?v=gLWZh8BuZNo']

 W programie spotkania znalazły się także referaty: „Dlaczego powstanie skansen w Wiączeninie – Leonard Sobieraj i Magdalena Lica-Kaczan, Muzeum Mazowieckie w Płocku; „Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion
etnograficzny” – dr Łukasz Maurycy Stanaszek, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; „El Greco - zmartwychwstanie, ekstaza, złożenie do grobu – Piotr Witt; Prezentacja książki „Zygmunt Krasiński” - prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski dyrektor Wydawnictwa Naukowego UMK w Toruniu; „Podsumowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza – rozwój kompleksowej oferty turystycznej – etap III” – Joanna Potocka-Rak, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze; Prezentacja kart pocztowych ze zbiorów Macieja Prószyńskiego o tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej – Rafał Wróblewski, Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze.