OSP Młock w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Trzy wozy bojowe dla druhów z powiatu ciechanowskiego

Nowe wozy bojowe dla mazowieckich strażaków – tych zawodowych i druhów ochotników  i nowe jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczysty apel z tej okazji odbył się 22 grudnia roku na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Płocku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi. Następnie podniesiona została flaga państwowa oraz odegrano hymn narodowy. Pięciu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Młock, powiat ciechanowski, gmina Ojrzeń,  OSP Białotarsk, powiat gostyniński, gmina Gostynin,  OSP Łęg Probostwo, powiat płocki, gmina Drobin, OSP Dziektarzewo, powiat płoński, gmina Baboszewo, OSP Wyczółki, powiat sochaczewski, gmina Sochaczew wręczono decyzje Komendanta Głównego PSP o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dalszej części wydarzenia zostały przekazane samochody pożarnicze jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (5 samochodów) oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym (12 samochodów) z terenu woj. mazowieckiego.

Przekazano:  samochód pożarniczy GCBA dla Komendy Miejskiej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, samochód pożarniczy GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, samochód pożarniczy GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie,  samochód pożarniczy SLOp dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

– samochód pożarniczy Mikrobus dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Łysakowo, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Kraszewo, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Unierzyż, gmina Strzegowo, powiat mławski, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Piegłowo Wieś, gmina Szydłowo, powiat mławski,

samochód pożarniczy GLBA dla jednostki OSP Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto, powiat płoński, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Leszno, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Zawidz, gmina Zawidz, powiat sierpecki, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Giżyce, gmina Iłów, powiat sochaczewski, samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Bartniki, gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, samochód pożarniczy SL bus dla jednostki OSP Gościszka, gmina Kuczbork, powiat żuromiński.

Łączna wartość przekazanych samochodów gaśniczych to ponad 12 mln zł. Biorący udział w uroczystości ksiądz st. kpt. Jerzy Sieńkowski, kapelan mazowieckich strażaków, dokonał poświęcenia przekazanych samochodów, po czym nastąpiła prezentacja nowo otrzymanych pojazdów.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wiceminister Maciej Wąsik powiedział: „Chciałbym pogratulować wszystkim strażakom włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz otrzymania nowych samochodów. To kamień milowy w rozwoju OSP”. Wspomniał również o ustawach mających bardzo duże znaczenie dla formacji strażackiej: ustawie modernizacyjnej oraz ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, nad którymi 17 grudnia br. zakończyły się prace parlamentarne – zostały przyjęte przez Sejm i niebawem trafią do podpisu Prezydenta RP.

Ponadto pozostali goście zabierający głos w szczególności gratulowali strażakom pozyskania nowego sprzętu. Podziękowali za pracę, poświęcenie i zaangażowanie, podkreślając rangę jednostek ochrony przeciwpożarowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu.

W uroczystości udział wzięli: Maciej Wąsik – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Martynowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej,  nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Agnieszka Sulkowska – dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego, Marek Ryszka – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Sławomir Januszewski – przewodniczący Rady Gminy Słubice, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa mazowieckiego, ks. kan. st. kpt. Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowieckich strażaków,  ks. kan. Roman Bagiński – kapelan płockich strażaków.

Opracowanie i zdjęcia: st. str. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie