Ostatnia tegoroczna sesja Rady Powiatu

W ostatnią środę na ostatniej w 2011 r. sesji spotkali się rajcy powiatu ciechanowskiego. Przede wszystkim przyjęli budżet na 2012 r.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=bSZfjmC_zwE’]

Ostatnią w tym roku sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego rozpoczęły świąteczno-noworoczne życzenia złożone radnym przez senatora Jana Marię Jackowskiego i radnych wojewódzkich – Wiesławę Krawczyk i Benedykta Pszczółkowskiego.

Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu powiatu ciechanowskiego na 2012 r.

Zbyt dużej dyskusji nad projektem budżetu nie było. Radny Platformy Obywatelskiej Adam Krzemiński podkreślił tylko zmniejszenie wydatków na inwestycje w porównaniu do dwóch minionych lat i zaapelował o zwiększenie nakładów na bazę oświatową.

W głosowaniu budżet poparło 17 radnych, nikt nie był przeciw, dwóch rajców – Stanisław Tyszkiewicz i Wiesław Balcerzak z Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego wstrzymało się od głosu.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano ok. 81 mln 750 tys. zł dochodów i ok. 80,5 mln zł wydatków.  Uchwalony w ostatnią środę budżet zakłada więc nadwyżkę w kwocie 1 mln 321 tys. zł.

W trakcie sesji radni min.  przyjęli sprawozdanie z tegorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej powiatu ciechanowskiego.

W interpelacjach radny Marcin Stryczyński pytał o możliwość zbudowania podczas ewentualnego remontu drogi krajowej nr 50 – ścieżki rowerowej. Starosta ciechanowski Sławomir Morawski obiecał, że przedstawi tę sugestię w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

msz