OZE w Glinojecku

Gmina Glinojeck otrzyma ponad 1,7 mln zł unijnego dofinansowania na Odnawialne Źródła Energii. Burmistrz Łukasz Kapczyński podpisał umowę w tej sprawie z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem.

Umowa mówi o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”.

– To jest bardzo ciekawy i innowacyjny projekt z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czyli zarówno możliwość wykorzystania energii słonecznej, czyli panele fotowoltaiczne, ale również część paneli na ciepłą wodę użytkową i do tego pompy cieplne. Wyzwanie przed którym stoimy to obniżenie niskiej emisji oraz powiększanie udziału energii z odnawialnych źródeł. Przypomnę, że do końca 2020 roku Polska przyjęła na siebie zobowiązanie, że zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 20%, ale też co najmniej 15% będzie energii w Polsce ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj ocieramy się o 9% – powiedział marszałek Adam Struzik

– Na terenie miasta i gminy Glinojeck, na budynkach mieszkalnych zostanie zamontowanych 68 zestawów paneli fotowoltaicznych, 84 zestawy kolektorów słonecznych oraz 4 pompy ciepła do c.w.u. Projekt obejmuje również montaż 2 zestawów paneli fotowoltaicznych oraz 80 szt. (zestaw) kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Glinojeck – informuje Urząd Miasta Glinojeck.

Całkowita wartość glinojeckiego projektu to 2 mln 375 tys. 911 zł 70 gr. Dofinansowanie (75%): 1 mln 781 tys. 933 zł 77 gr. Wkład własny Gminy Glinojeck: 593 tys. 977 zł 93 gr.

Fot. pixabay.com