Wnioski o dofinansowanie od 1 lutego

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2019 r. będą wydawane i  przyjmowane począwszy od 1 lutego.

Realizacja wniosków,  w tym wypłata dofinansowań na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze, będzie się odbywać po zatwierdzeniu  przez Radę Powiatu Ciechanowskiego planu rzeczowo-finansowego środków PFRON na 2019 r.