Pamiętali o bohaterskich ułanach

W Święto Wojska Polskiego delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – prezes Eugeniusz Sadowski i wiceprezes Bernard Grzankowski – złożyła kwiaty i zapaliła znicz w Przedwojewie k. Ciechanowa, przy pomniku ułanów 203. Ochotniczego Pułku Ułanów, którzy dzielnie walczyli z bolszewikami w sierpniu 1920 r. na północnym Mazowszu.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2kyFmmgSn1U[/embedyt]

Znicz ku pamięci ułanów pochodzących głównie z Kalisza i Sieradza w Święto Wojska Polskiego zapaliła też (tak jak przed rokiem) I zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak.

Fot. FB/Joanna Potocka-Rak