Pedagogika z magisterką

Ciechanowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała decyzję ministra nauki i szkolnictwa z 13 marca nadającą jej uprawnienia do “prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.