Pieniądze dla Powiatu Ciechanowskiego i Gminy Sońsk z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Odpowiednie umowy z przedstawicielami obu samorządów podpisał dzisiaj (środa, 11 sierpnia) w Warszawie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Powiat Ciechanowski na przebudowę powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów otrzymał 1 mln 480 tys. 635 zł 50 gr. Umowę podpisał wicestarosta ciechanowski Marek Marcinkowski. Przebudowany zostanie odcinek drogi biegnący przez Gąsocin.

Gmina Sońsk na przebudowę dwóch dróg gminnych (nr 120975W i nr 120974W) dostała natomiast 542 tys. 71 zł 28 gr).

Łącznie podpisano 11 umów – dwie z powiatami i dziewięć z gminami na łączną kwotę 11 mln 70 tys. 63 zł 86 gr. Łączna długość objętych dofinansowaniem dróg to ponad 13,5 km.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

został powołany ustawą z dnia 23 października 2018 r.
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r., poz. 1430 z późn. zm.), dawniej Fundusz Dróg Samorządowych. To wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

  • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym,

a od 2021 roku również na dofinansowanie:

  • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
  • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
  • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla województwa mazowieckiego, kwota dofinansowania w 2019 r. wyniosła 527,3 mln zł, w 2020 r. 306 085 mln zł, a w 2021 r. kwota przyznanych środków wzrosła do 317 mln zł.

Za: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki