Pieniądze dla sołectw z powiatów: ciechanowskiego i przasnyskiego

778 tys. dla gmin z powiatu ciechanowskiego i 765 tys. dla gmin z powiatu przasnyskiego. Wczoraj (czwartek, 18 lipca) w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisał odpowiednie umowy z wójtami i burmistrzem Glinojecka.

-Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkola w Glinojecku, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łysakowo, budowa boiska szkolnego w Sońsku czy placu zabaw w Nużewku – to tylko niektóre inwestycje w powiecie ciechanowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

Gospodarzem spotkania była starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. Wzięli w nim udział także wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk i radny Sejmiku Wojewódzkiego Konrad Wojnarowski.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu ciechanowskiego wsparcie trafi do gminy Glinojeck, która otrzymane środki przeznaczy na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkola. Na realizację tego projektu gmina otrzyma ponad 8 tys. zł. Z kolei z powiatu przasnyskiego wsparcie w wysokości  blisko 105 tys. zł otrzymają 4 projekty.


Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu ciechanowskiego otrzymają ponad 147 tys. zł wsparcia, a z powiatu przasnyskiego – ponad 168 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in.  na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego  oraz remonty strażnic OSP.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu ciechanowskiego wsparcie otrzymały gmina Sońsk na budowę boiska szkolnego,Glinojeck na przebudowę hali sportowej i Opinogóra Górna na modernizację terenu rekreacyjno-sportowego. Natomiast z powiatu przasnyskiego wsparcie trafi do gmin: Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe, Przasnysz oraz miasta Przasnysz.

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach tego działania wpłynęło 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Z powiatu przasnyskiego dofinansowanie o łącznej wartości 90 tys. zł otrzymają dwie gminy – Przasnysz i Czernice Borowe. Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą zdobywać nowe umiejętności.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie ciechanowskim wsparcie otrzyma gminaOpinogóra Górna na modernizację sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA”.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie ciechanowskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 36 sołectw z 8 gmin – Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk . W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

Fot. Marek Szyperski