Pieniądze dla strażaków z gminy Regimin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sfinansuje inwestycje w gminie Regimin.

Wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska podpisała umowę prezesem WFOŚiGW Markiem Ryszką na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP KSRG Lekowo. Podpisana została także umowa na dofinansowanie wyposażenia dla OSP Pawłowo.

Podpisaniu umów towarzyszył mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski.

Red

fot. KW PSP Warszawa